WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY – rok szkolny 2019/2020

1. Podręczniki i karty pracy – oprawione i podpisane (uczniowie otrzymują je w szkole na początku września z wyjątkiem podręczników do religii – należy zakupić je we własnym zakresie: ,,Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” – red. ks. Marian Zając, Wydawnictwo Gaudium)

Czytaj dalej

Podziękowania dla Rodziców naszych uczniów

Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem Dziękuję.

Serdeczne  podziękowania składamy Rodzicom  uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
za szczególne zaangażowanie i pomoc w pracy i rozwoju szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

 Dziękujemy:

Państwu Gabrieli i Wojciechowi Mazurom
Państwu Sylwii i Tomaszowi Więckom
Państwu Agnieszce i Danielowi Mazurom
Państwu Dorocie  i Arturowi Podolcom
Pani  Annie Duhl
Pani Annie Rocheckiej
Pani Magdalenie Puziewicz
Pani Agnieszce Piątek
Pani Agnieszce Łątce
Pani Danucie Ozdze
Pani Edycie Bartman
Pani Teresie Hadław
Pani Małgorzacie Guty
Pani Elżbiecie Skrzypek
Pani Annie Trojnar
Pani Magdalenie Kołomyi
Pani Joannie Lęcznar
Pani Sabinie Miazdze
Pani Katarzynie Nowak
Pani Agnieszce Inglot
Pani Magdalenie Lewickiej
Panu Sławomirowi Rejmanowi
Pani Małgorzacie Hubali
Panu Grzegorzowi Sobkowi

Bezpieczne wakacje

   Życzymy wszystkim uczniom radosnych i słonecznych wakacji!!!

Aby wspomnienia z wakacji były wyłącznie przyjemne – zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności w różnych sytuacjach na wakacyjnych szlakach.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – środa 19. 06. 2019r.

 Przebieg uroczystości:

 

9.00 – Msza Święta dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

10.00 – Akademia dla uczniów z klas I, II, IV i VII  szkoły podstawowej, a po niej spotkanie z wychowawcami w salach

16.00 – uroczyste pożegnanie uczniów klasy VIII i III gimnazjum

Świetlica w tym dniu pracuje wg stałego harmonogramu. Stołówka nie wydaje obiadu

GALA NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

            31 maja, w Galerii MDK-u miała miejsce organizowana przez Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe we współpracy z Burmistrzem Miasta Łańcuta uroczystość – GALA NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH . Wśród nagrodzonych uczniów łańcuckich szkół podstawowych były trzy wychowanki naszej szkoły:

Czytaj dalej

Magdalena Sobek – wśród najlepszych uczniów w województwie

          W środę, 5 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie miała miejsce podniosła uroczystość podsumowująca wyniki wszystkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Uroczystości przewodniczyła Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

Czytaj dalej

Patrycja Kluz – laureatką VI edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego

„Słowo i tożsamość” to projekt o zasięgu międzynarodowym i międzykulturowym. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury, bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, absolwentki III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku – Marii Danilewicz Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, a także młodzieży polonijnej.

Czytaj dalej

Niezwykła reklama książki w VII a

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umberto Eco

Na lekcjach języka polskiego wykorzystywane są różne metody i formy pracy. Tym razem polonistka zaproponowała – booktalking czyli krótkie zareklamowanie książki, które nie jest jednak ani streszczeniem ani recenzją, ale raczej przedstawieniem bohaterów, fabuły czy też kilku scenek z książki w ten sposób, by słuchacze zainteresowali się wybraną publikacją.

Czytaj dalej

„Tajemniczy ogród”, czyli … jak wygrać 12 milionów? – lekcja języka polskiego w IV a

 „Szczery śmiech jest dla dziecka zdrowszy niż leki”

F. H. Burnett

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie wychowanków do życia w społeczeństwie informacyjnym. Znalazło to odbicie wśród zadań szkoły zapisanych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kompetencjach kluczowych.

Czytaj dalej

HARMONOGRAM ODBIORU PODRĘCZNIKÓW

Klasy zdają podręczniki w następującej kolejności:

piątek 14 VI 2019r.

1. lekcja – 3c (fizyka)

2. lekcja – 3d (chemia)

3. lekcja – 3b (język polski)

4. lekcja – 7a (godz. wych.)

5. lekcja – 3a (język polski)

poniedziałek  17 VI 2019 r.

2. lekcja – 8a (religia)

3. lekcja – 3e (język polski)

4. lekcja – 4a (godz. wych.)

Odbierane będą tylko kompletne i zadbane podręczniki. Prosimy o wcześniejsze przejrzenie zestawów i odkupienie książek zagubionych lub zniszczonych.

Nie ma możliwości odbioru podręczników w innym niż podany terminie.

Gry i zabawy nie tylko do… zabawy! Czas na podsumowania…

  W tym roku szkolnym zakończyliśmy zajęcia dodatkowe – mega rozwojowe  zwane „planszówkami”.

Zazwyczaj kiedy myślimy o zabawach czy grach planszowych, traktujemy je jako rozrywkę. Tymczasem w trzech szkołach w Łańcucie przez cały rok odbywały się zajęcia, które dzięki ich wykorzystaniu rozwijają dzieci i młodzież. Za nami jest też finał przedsięwzięcia  – Międzyszkolne Rozgrywki w Gry Planszowe.

Czytaj dalej