Informacja dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do klasy 1 i 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Łańcucie

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli dokumenty zostały zakwalifikowane do przyjęcia do klasy 1 lub 4.
Rodzice zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 23-26.04.2018 r. do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły. Stosowne deklaracje znajdują się w sekretariacie szkoły.

Komunikat

Informujemy, że dni 30 kwietnia, 2 i 4 maja 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole.

Prosimy rodziców o zgłaszanie dzieci, które ze względu na pracę zawodową rodziców w/w dniach będą korzystały z opieki wychowawczej świetlicy.

 Zgłoszenia należy dokonać  u wychowawców klasy Ia i I b do dn. 26.04.2018 r.

W tych dniach nie będzie obiadu w stołówce szkolnej.

Wielkanocna symbolika świąt

                Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. Większość z nich znana jest od średniowiecza i praktykowana do dziś.
W dniu 28 marca uczniowie klasy VII a pod opieką pani Joanny Michno udali się do Muzeum – Zamku w Łańcucie. Celem lekcji muzealnej było przypomnienie i ukazanie źródeł najpiękniejszych polskich tradycji wielkanocnych.

Czytaj dalej

WYWIADÓWKA

Spotkanie z rodzicami uczniów odbędzie się 5 kwietnia 2018r.

  • Godz. 16.30 – spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas III gimnazjum – informacje o egzaminie gimnazjalnym
  • Godz. 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klas I, VIIa szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum z wychowawcami klas w wyznaczonych salach
  • Godz. 17.30  – spotkanie Rady Rodziców w sali 13.

Informacja dla rodziców uczniów klas I

          Informujemy, że dni 29, 30, 03.2018 r. oraz 03.04. 2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole.

Prosimy rodziców o zgłaszanie dzieci, które ze względu na pracę zawodową rodziców w tym czasie będą korzystały z opieki wychowawczej świetlicy. Zgłoszenia należy dokonać u wychowawców klasy I a i I b do dn. 27.03.2018 r.

W w/w dniach nie będzie obiadu w stołówce szkolnej.

Podróż w czasie

           Dnia 20 lutego 2018r. gościliśmy Bractwo Rycerskie KERIN. Agencja artystyczna trudni się kultywowaniem polskich tradycji i utrwalaniem ważnych wydarzeń historycznych. Żywa lekcja historii stała się już tradycją naszej szkoły. Zajęcia prowadzone przez KERIN są opracowywane przez historyków z uwzględnieniem wymagań aktualnej podstawy programowej.

Czytaj dalej

Spotkania młodzieży w ramach projektu ,,Nick. Wolontariusz”

W grudniu w MBP w Łańcucie odbyły się spotkania młodzieży w ramach projektu ,,Nick. Wolontariusz” realizowanego przez pracownię Orange. 

           Celem projektu był   rozwój i promocja wolontariatu,  stworzenie możliwości zostania wolontariuszem, który rozwija swoje umiejętności, dzięki uczestnictwie w nim, jednocześnie, pomagając potrzebującym.

Czytaj dalej

Podsumowanie projektu „Poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe – stolicę Polski Warszawę”

>>> Zobacz zdjęcia w galerii <<<

Podsumowanie projektu „Poznajemy nasze dziedzictwo kulturowe – stolicę Polski Warszawę”, realizowanego przez Łańcuckie Stowarzyszenie Oświatowe przy współfinansowaniu przez Fundację „PZU z Kulturą”​

Czytaj dalej