NADANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ŁAŃCUCIE

„Sztandar to symbol, świętość.

Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”

                                                                                           Kardynał Stefan Wyszyński

   W dniu 14 października 2020r. odbyła się długo wyczekiwana w naszej szkole uroczystość. Przygotowania do tego ważnego wydarzenia rozpoczęliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rodziców przeprowadziliśmy kiermasz, z którego dochód został przeznaczony na sfinansowanie sztandaru szkoły. Dodatkowe fundusze pozyskano także dzięki sponsorom.

   Szkoła nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wzięła udział w projekcie „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”.

   Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru. Następnie zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie miała miejsce część oficjalna, w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, dyrektorzy placówek oświatowych, reprezentacje poszczególnych klas. Rodzice przekazali sztandar oraz Akt Ufundowania Sztandaru dyrektor szkoły i uczniom.

   Podsumowaniem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu klasy szóstej przybliżająca postać i nauczanie naszego patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

   Nadanie sztandaru to ważna chwila w życiu każdej społeczności. Dla szkoły sztandar to zobowiązanie do prezentowania właściwych postaw i życia według humanistycznych wartości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W SP1

  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się od 2011 roku. Obecna X edycja odbyła się 2 października 2020 roku. Jest to wielkie święto w szkole, trwające nawet kilka tygodni. Uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kulminacyjnym jest dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywa się on pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Następuje więc zamiana ról – dzieci stają są egzaminatorami a dorośli – egzaminowanymi. Komisje organizowane są w szkołach. Każdy, kto chce zdać egzamin z tabliczki mnożenia – podchodzi do stolika komisji i wyciąga z koszyka los egzaminacyjny. Na jednym losie znajduje się pięć pytań z tabliczki mnożenia. Każdy, kto odpowie poprawnie na wszystkie pytania – otrzymuje tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia” oraz symboliczną legitymację. Patrole z kolei wychodzą najczęściej poza teren szkoły i przepytują przypadkowych przechodniów, np. w parkach. Odwiedzają też urzędy, stacje radiowe czy posterunki policji. Towarzyszą im kolorowe transparenty z hasłem przewodnim akcji, balony i inne rekwizyty. Akcja ŚDTM organizowana jest wg jednej z trzech opcji: minimalnej (ŚDTM w klasie), standardowej (ŚDTM w szkole) i rozszerzonej (ŚDTM w szkole i w mieście). W roku obecnym, ze względu na zaistniałe obostrzenia epidemiczne, w naszej szkole nieco musieliśmy zmodyfikować zabawę z tabliczką mnożenia. Egzaminy miały charakter wewnątrzklasowy i dodatkowo swoim zasięgiem objęły pracowników szkoły. W każdej klasie wyłowiono ekspertów, którzy wykazali się najlepszą znajomością tabliczki. Brawa dla wszystkich uczestników. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

                                                                                                                            Wisława Szymborska

28 września, w przeddzień oficjalnej daty akcji, obchodziliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

Zalety czytania:

  • rozwija  wyobraźnię, język i pamięć,
  • uczy myślenia,
  • poprawia koncentrację,
  • poszerza wiedzę, ułatwia naukę,
  • pomaga odnieść sukces w szkole,
  • jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu.

W ramach akcji uczniowie klasy trzeciej przeczytali swoim kolegom z klas pierwszych wiersze Jana Brzechwy. Treść „Samochwały”, „Skarżypyty” i „Lenia” rozbawiła słuchaczy i była okazją do rozmów o postawach koleżeńskich. Pierwszoklasiści wykonali zadania dotyczące utworów oraz przedstawili w formie obrazka ilustrację do wiersza, który się im najbardziej spodobał.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania jest od wielu lat tradycją w naszej szkole.

„JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”

9 września w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I. Pierwszoklasiści uroczyście ślubowali na flagę państwową w obecności rodziców, wychowawców oraz zaproszonych gości – Burmistrza – pana Rafała Kumka oraz Kierownika Wydziału Edukacji – pana Grzegorza Paczochy. Dyrektor Szkoły pani Marzena Kowalczyk dokonała ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia”.

Z okazji tej uroczystości wychowawczynie klasy wręczyły dzieciom drobne słodkie upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Przypominamy, że w związku z epidemią COVID-19, na podstawie Regulaminu funkcjonowania SP1 w czasie pandemii obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia i poruszania się po szkole osób postronnych, w tym Rodziców naszych uczniów z wyjątkiem rodziców/opiekunów klas I.           
W celu odprowadzania i odbierania pierwszoklasistów rodzice mogą wejść wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni przy wejściu głównym i tylko we wrześniu. Nie należy oczekiwać na dziecko na ławeczkach przy szatni. Wejście na wyznaczoną przestrzeń szkolną jest możliwe dopiero od dzwonka na przerwę. Obowiązują zasady reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk).

Prosimy Rodziców o bezwzględne przestrzeganie zakazu wchodzenia na terenszkoły – do szatni oraz w celu robienia zakupów w sklepiku.

W godzinach porannych otwieramy dla uczniów drzwi od ul. Piłsudskiego, przez ganek oraz przez szatnię. Po godzinie 8.00 czynne jest tylko wejście główne (przez ganek).

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mailowo lub telefonicznie. Osobisty kontakt z pracownikami szkoły jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram spotkań uczniów z wychowawcami:

Klasa

Godzina

Sala

Wychowawca

2a

8:15 – 9:15

50

       A.Ptaszek

2b

8:15 – 9:15

51

K.Kłak

4a

8:15 – 9:15

45

J.Michno

4b

8:15 – 9:15

35

D.Michna

6a

9:30 – 10:30

34

A.Naróg

3a

9:30 – 10:30

49

W.Inglot

3b

9:30 – 10:30

58

A.Bącal

3c

9:30 – 10:30

48

K.Nalepa

1a

11:00

59

A.Olejnik

1b

11:00

60

M.Woś

 

Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się:

klasy I i II – głównym wejściem (ganek),

klasy III i IV –wejściem bocznym od ul. Piłsudskiego,

klasa VI – wejściem bocznym przy sali gimnastycznej,

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci nie wchodzą na teren szkoły.

Do budynku mogą wejść z dziećmi jedynie rodzice uczniów klas I na godzinę 11:00.

Nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje wejście główne (ganek).

Świetlica szkolna pracuje od 02.09.2020 r. (środa).

Zapisy na obiady

W zakładce Stołówka, świetlica została umieszczona karta zgłoszenia dziecka na obiady. Dla tych z Państwa, którzy nie mają możliwości wydruku karty zostały wyłożone w ganku szkoły.

Proszę o wypełnienie i wrzucenie do pudełka ustawionego w ganku do dnia 31.08.2020 r.

Najlepsi z najlepszych w roku szkolnym 2019/2020

Grabowska Hanna    5,58
Nycz Natalia       5,58
Torba Anna        5,50
Dziobak Katarzyna     5,42
Grad Gabriela    5,33
Szczęch Eliza    5,33
Pankiewicz Aleksandra   5,25
Skręt Zuzanna     5,25
Janota Karina       5,17
Kumek Oskar       5,17
Michno Adrian     5,17
Janora Miłosz       5,00
Liszka Beata         4,92
Makowiecka Julia  5,21
Wrona Nikola      5,21
Sroczyk Martyna    5,00