Komunikat

Informujemy, że dni 30 kwietnia, 2 i 4 maja 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w szkole.

Prosimy rodziców o zgłaszanie dzieci, które ze względu na pracę zawodową rodziców w/w dniach będą korzystały z opieki wychowawczej świetlicy.

 Zgłoszenia należy dokonać  u wychowawców klasy Ia i I b do dn. 26.04.2018 r.

W tych dniach nie będzie obiadu w stołówce szkolnej.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.