O szkole

Budynek szkoły znajduje się w centrum miasta. Stąd wszędzie jest blisko:
do zamku, do parku, do biblioteki, do MDK, na stadion, na MOSiR, na basen, do szkoły muzycznej.

Nasza szkoła od frontu


Parking zlokalizowany jest bezpośrednio przy szkole


Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Sale szkolne wyposażone są w tradycyjne pomoce, a także tablice multimedialne, rzutniki, telewizory, DVD.


​W szatniach znajdują się indywidualne szafki dla uczniów.


Wychowankowie korzystają ze świetlicy i stołówki.


Szkoła posiada salę gimnastyczną i siłownię oraz pomieszczenia,
w których uczniowie przygotowują się do lekcji wychowania fizycznego.


​W bibliotece znajduje się księgozbiór uzupełniany na bieżąco zgodnie z propozycjami uczniów, który zawiera również wszystkie niezbędne pozycje i lektury szkolne.


W latach 2009 – 2016 szkoła trzykrotnie uzyskała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom. Co roku nasi wychowankowie uzyskują tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych.


Od wielu lat nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy sportowe.


Jesteśmy szkołą im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Należymy do Stowarzyszenia Szkół Prymasowskich.


Mamy swoje tradycje:

Pasowanie na Gimnazjalistę

Otrzęsiny

Święto Patrona

Uroczystości związane z rocznicami świąt narodowych

Przedstawienia jasełkowe prezentowane w łańcuckich kościołach i instytucjach

Pożegnanie absolwentów


Szkoła tętni życiem. U nas nie ma czasu na nudę !
Inicjatywy SU:

Dzień Jabłka

Dyskoteki

Mikołajki 

Walentynki


Inicjatywy nauczycieli:

Biblioteka: Spotkanie z Natalią Sońską, absolwentką szkoły,
autorką poczytnych powieści obyczajowych

Czytanie Tolkiena

Przedświąteczne kiermasze organizowane w celach charytatywnych

Ciekawe lekcje : pokazy chemiczne, z fizyki, lekcje historii, podróżnik


Wycieczki edukacyjne i imprezy integracyjne:

Paryż

Władysławowo


Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli pozyskują fundusze na różne cele: wsparcie dla Fundacji WATOTO-dzieci Afryki, pomoc dla dzieci z hospicjum


W szkole o wielu lat  organizowane są różnorodne konkursy,
w których uczestniczą uczniowie ze szkół łańcuckiego powiatu.

Konkurs Religijny o Wielkich Polakach

Konkurs ortograficzny o tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii

Konkurs czytelniczy dot. twórczości różnych pisarzy

Zawody sportowe

„Unia Europejs​ka wczoraj i dziś”


Wychowankowie realizują ciekawe projekty edukacyjne,
które rozwijają zainteresowania, uzdolnienia i pasje.


UCZYMY, WYCHOWUJEMY I POMAGAMY.

             Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką Pedagogiczną , Biblioteką Miejską, Miejskim Domem Kultury, Muzeum-Zamkiem w Łańcucie, MOSiR-em, szkołą muzyczną, rzeszowskimi teatrami oraz  Filharmonią Podkarpacką.Jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich uczniów, także tych, którzy wymagają szczególnego zainteresowania. Wykwalifikowana kadra nauczycieli, w tym pedagog i psycholog szkolny, prowadzą zajęcia:

– rewalidacyjne;
– korekcyjno – kompensacyjne;
– z gimnastyki korekcyjnej;
– dla uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Komentarze są wyłączone.