Pedagog, psycholog

Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego.

mgr Iwona Pysz – pedagog

poniedziałek   8.00 –12.00

wtorek           8.30 – 13.00

środa             9.00 – 11.30 oraz 12.30 – 13.30

czwartek        11.00 – 13.30 oraz 15.10 – 16.00

piątek             8.00 – 12.00

 

mgr Maria Kaczka – psycholog

poniedziałek    9.00 – 13.00

środa              9.30 – 13.30

czwartek         10.00 – 12.00

Jesteśmy otwarte na pracę oraz pomoc dzieciom i młodzieży. Chętnie będziemy współpracować z rodzicami naszych uczniów w każdej, wymagającej tego sytuacji.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce pedagog/psycholog na bieżąco umieszczane będą informacje o podejmowanych przez nas działaniach wychowawczo – profilaktycznych w poszczególnych klasach, realizowanych w trakcie roku szkolnego.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W KLASIE VII

                     23 października w klasie 7a zostały przeprowadzone przez psychologa i pedagoga zajęcia warsztatowe, dotyczące samooceny (mocne strony) oraz umiejętności współpracy w grupie.
                  Siódmoklasiści mieli możliwość lepszego poznania siebie, zaprezentowania swoich zainteresowań, talentów. Pracując w małych grupach zwracali uwagę na zachowania, które ułatwiają współpracę.

 

Zajęcia Kinezjologii Edukacyjnej

                   W dniu 8.11.2017 rozpoczęto zajęcia Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennison’a w klasach pierwszych.

                   Głównym celem tych zajęć jest szeroko pojęta gimnastyka mózgu po to, by maksymalnie wykorzystać jego możliwości.

Tematyka zajęć:

– przekraczanie linii środkowej,

– ćwiczenia antystresowe i rozluźniające,

– ćwiczenia energetyzujące,

– ćwiczenia pogłębiające.

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez 15 – 20 minut, do końca pierwszego półrocza.

Zajęcia prowadzi psycholog szkolny przy współpracy pedagoga.

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.