Rada rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców  w roku szkolnym 2018/2019

– przewodniczący – Sławomir Rejman

– z-ca przewodniczącego – Agnieszka Łątka

– sekretarz – Justyna Cyran

– skarbnik – Magdalena Puziewicz

 

Komisja rewizyjna

– przewodniczący komisji rewizyjnej – Agnieszka Piątek

– członek komisji rewizyjnej – Bernadetta Wojnar

Składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 40 zł od 1-go dziecka. Dla kolejnego dziecka z jednej rodziny składka wynosi 20 zł. Składkę należy wpłacić na konto bankowe w terminie do 31.12.2018r.  z możliwością płatności w ratach.

Zasady wpłaty składki na rachunek bankowy. Dane do wpłaty:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

Nr konta: 72 8642 1142 2014 2410 1574 0001

tytułem: imię i nazwisko oraz klasa ucznia

 

Ze środków zgromadzonych na rachunku Rady Rodziców organizowane są m.in.:

  • współuczestniczenie w imprezach szkolnych (dzień dziecka itp.)
  • pomoc na rzecz szkoły (zakup ławek, krzeseł, sprzętu elektronicznego itp)
  • pomoc dzieciom potrzebującym
  • nagrody za osiągnięcia w szkole
  • dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej
  • zabawa choinkowa
  • inne

 

Wykorzystanie środków Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

1. Organizacja zabawy choinkowej – 1392 zł

2. Zakup papieru toaletowego na potrzeby szkoły – 201,52 zł

3. Zakup papieru wizytówkowego oraz papieru ksero na potrzeby szkoły – 96 zł

4. Zakup tonerów do druku dyplomów – 196 zł

5. Refundacja kosztów wycieczki szkolnej klas Ia i I b – 560 zł

6. Zakup dyplomów na zakończenie roku szkolnego – 255,40 zł

7. Sfinansowanie nagród książkowych dla uczniów – 2201,85zł

8. Zakup koszulek z nadrukiem dla klas I z logo szkoły – 660 zł

9. Zakup gier do świetlicy szkolnej – 189 zł

10. Doposażenie stołówki szkolnej w stoliki – 435,24 zł

11. Inne -35 zł

Rachunki i pełne rozliczenia dostępne są do wglądu u skarbnika Rady Rodziców.

Dzieci, za które nie uiszczono składki na Radę Rodziców mogą brać udział w przedsięwzięciach organizowanych i finansowanych przez Radę wyłącznie po opłaceniu pełnych kosztów uczestnictwa.

Komentarze są wyłączone.