Rekrutacja

Podział na klasy zostanie wywieszony w dniu 28.08.2020 r.

Wyprawka pierwszoklasisty – rok szkolny 2020/21

Proszę na bieżąco śledzić stronę internetową i profil na fb. 

Rekrutacja nabór uzupełniający:

17-21.08.2020 r. do godziny 15:00 – Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami.

24.08.2020 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej

25.08.2020 r. godz. 9:00 – Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równorzędne z przyjęciem do szkoły.

25-27.08.2020 r. godz. 15:00 – Potwierdzenie pisemne przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły

28.08.2020 r. godz. 9:00 – Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

Uwagi:

 Na podstawie zgłoszenia przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 Na podstawie wniosku przyjmowane są dzieci mieszkające poza obwodem, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3  Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 Obwód Szkoły Podstawowej nr 1:

Osiedle 3 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Żardeckiego, ul. Braci Śniadeckich, ul. Narutowicza, ul. Górne, os. Armii Krajowej do nr 49, ul. Daszyńskiego,
ul. Mościckiego, ul. Paderewskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Królowej Jadwigi,
ul. mjr Sucharskiego, ul. płk. Szpunara, ul. płk. Lisa-Kuli, ul. Piłsudskiego do nr 26, Bojanowskiego,
ul. Potockich, ul. Rodziny Ulmów, ul. Traugutta, ul. Sokoła, ul. Czarnieckiego, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Tkacka, ul. Wróblewskiego, ul. Rutkiewicz, ul. Stysia.

W przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły:

zgłoszenie,

deklaracja uczestnictwa w religii lub etyce,

– kserokopia aktu urodzenia,

– jeśli dziecko posiada: orzeczenia lub opinie.

W przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły:

wniosek,

deklaracja uczestnictwa w religii lub etyce,

– kserokopia aktu urodzenia,

– jeśli dziecko posiada: orzeczenia lub opinie.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

W dniach 25-27.08.2020 r. – potwierdzenie pisemne przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

Komentarze są wyłączone.