Rekrutacja

KOMUNIKAT – nabór do klasy VII przedłużony

Nabór do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 został przedłużony do końca lipca. Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły.

 

 

Nabór do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31. 01.2018 r. informujemy o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz o terminach składania dokumentów do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019:

Uwagi:

1  Na podstawie zgłoszenia przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2  Na podstawie wniosku przyjmowane są dzieci mieszkające poza obwodem, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3  Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

Druki zgłoszenia i wniosku dostępne będą do pobrania na stronie szkoły w marcu.

Komentarze są wyłączone.