Stołówka

Opłata za obiady w styczniu
dla dzieci z klas 1-3 korzystających ze stołówki szkolnej wynosi 45 zł.
Na przelewach proszę podać imię, nazwisko i klasę.
/termin do 22. 01. 2021r./

Należność za obiady prosimy wpłacać do 10. bieżącego miesiąca:

  • Przelewem na konto szkoły
  • Bądź osobiście u kierownika świetlicy podczas przerw obiadowych

Informację o wysokości należności (w przypadku odpisów lub nadpłat) można uzyskać  u kierownika świetlicy podczas wymienionych przerw a w przypadku dzieci uczęszczających na świetlicę także podczas ich odbioru u wychowawców.

Przypominamy, że w celu dokonania odpisu należy zgłosić (telefonicznie 17 225 31 40)  nieobecność dziecka w szkole  do godz . 8.00.  Odpis będzie naliczany od dnia zgłoszenia, o ile nieobecność będzie nie krótsza niż trzy dni. Nie ma odpisów jednodniowych i dwudniowych).

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie

Numer konta: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354

Tytułem: opłata za obiady za miesiąc ……………. 2020 r.

za (nazwisko i imię dziecka)

Karta zgłoszenia dziecka na obiady

Regulamin korzystania ze stołówki

Harmonogram wydawania obiadów

Obiady na zdjęciach

Komentarze są wyłączone.