Świetlica, stołówka

======================================================================================

OPŁATA  ZA OBIADY W PAŻDZIERNIKU WYNOSI   88 zł

NALEŻNOŚĆ PROSZĘ WPŁACAĆ DO 10. BIEŻĄCEGO MIESIĄCA:

*PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY

*BĄDŹ OSOBIŚCIE U KIEROWNIKA ŚWIETLICY PODCZAS PRZERW OBIADOWYCH

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ZA WYJĄTKIEM CZWARTKU W GODZINACH: 11.30-11.50

INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI ( W PRZYPADKU ODPISÓW LUB NADPŁAT) MOŻNA UZYSKAĆ    U KIEROWNIKA ŚWIETLICY PODCZAS WYMIENIONYCH PRZERW A W PRZYPADKU DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ŚWIETLICĘ TAKŻE PODCZAS ICH ODBIORU U WYCHOWAWCÓW.

PRZYPOMINAMY, ŻE W CELU DOKONANIA ODPISU NALEŻY ZGŁOSIĆ (TELEFONICZNIE 17 225 31 40)  NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W SZKOLE            DO GODZ . 8.00.  ODPIS BĘDZIE NALICZANY OD DNIA ZGŁOSZENIA, O ILE NIEOBECNOŚĆ BĘDZIE NIE KRÓTSZA NIŻ TRZY DNI. NIE MA ODPISÓW JEDNODNIOWYCH I DWUDNIOWYCH).

 

DANE DO PRZELEWU:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁAŃCUCIE

NUMER KONTA: 45864211422014111490130003

TYTUŁEM: OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC                                    2018 R. ZA…. ( NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA)

Komentarze są wyłączone.