Świetlica, stołówka

Zgłoszenie na grudniowy dyżur świetlicowy.

Rodzice/opiekunowie zainteresowani zgłoszeniem dziecka na dyżur świetlicowy w dniach 27- 28 XII 2018 r. proszeni są o pobranie od nauczycieli świetlicy i dokładne wypełnienie druku oraz o jego zwrot do godz. 13:00 15 XII 2018 r. Późniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Przypominamy, że w tych dniach stołówka nie wydaje obiadu.

===================================================================================================

Teatrzyk Zielony Melonik

Teatrzyk Zielony Melonik przeniósł przedstawienie na styczeń 2019 r. W związku z tym jest jeszcze możliwość zapłacenia 6 zł przez rodziców/opiekunów, którzy tego nie zrobili wcześniej. Zainteresowanych prosimy o wpłatę do godz. 13:00 15 XII 2018 r. u nauczycieli świetlicy. Sprawa jest pilna, gdyż musimy potwierdzić czy chcemy zamówić jedną, czy dwie tury spektaklu oraz ustalić konkretny termin.

 

 

======================================================================================

OPŁATA ZA OBIADY W GRUDNIU 2018 R. WYNOSI 60 ZŁ. PROSIMY O UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI W TERMINIE DO 10 XII 2018, NIE PÓŹNIEJ, GDYŻ KOŃCZY SIĘ ROK ROZLICZENIOWY.

UWAGA! 3 XII 2018 R. (W PONIEDZIAŁEK) DZIECIOM, KTÓRE MAJĄ INNE NIŻ PODANE NALICZENIE (ODPISY, NADPŁATY, NIEDOPŁATY), ZOSTANIE PODANA NA KARTCE NALEŻNA KWOTA. 

 

NALEŻNOŚĆ ZA OBIADY PROSIMY WPŁACAĆ DO 10. BIEŻĄCEGO MIESIĄCA:

  • PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY
  • BĄDŹ OSOBIŚCIE U KIEROWNIKA ŚWIETLICY PODCZAS PRZERW OBIADOWYCH

INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI ( W PRZYPADKU ODPISÓW LUB NADPŁAT) MOŻNA UZYSKAĆ    U KIEROWNIKA ŚWIETLICY PODCZAS WYMIENIONYCH PRZERW A W PRZYPADKU DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ŚWIETLICĘ TAKŻE PODCZAS ICH ODBIORU U WYCHOWAWCÓW.

PRZYPOMINAMY, ŻE W CELU DOKONANIA ODPISU NALEŻY ZGŁOSIĆ (TELEFONICZNIE 17 225 31 40)  NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W SZKOLE  DO GODZ . 8.00.  ODPIS BĘDZIE NALICZANY OD DNIA ZGŁOSZENIA, O ILE NIEOBECNOŚĆ BĘDZIE NIE KRÓTSZA NIŻ TRZY DNI. NIE MA ODPISÓW JEDNODNIOWYCH I DWUDNIOWYCH).

DANE DO PRZELEWU:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁAŃCUCIE

NUMER KONTA: 45864211422014111490130003

TYTUŁEM: OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC                                    2018 R. ZA…. ( NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA)

Komentarze są wyłączone.