Świetlica, stołówka

OPŁATA ZA OBIADY W KWIETNIU 2018 R. WYNOSI 60 ZŁ (4 ZŁ ZA POSIŁEK)
NALEŻNOŚĆ PROSZĘ WPŁACAĆ DO DNIA 10 BIEŻĄCEGO MIESIĄCA:

  • PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY
  • BĄDŹ OSOBIŚCIE U WYCHOWAWCY ŚWIETLICY PODCZAS PRZERW OBIADOWYCH

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 11.30-11.45 LUB 12.30-12.45
INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI ( W PRZYPADKU ODPISÓW LUB NADPŁAT) MOŻNA UZYSKAĆ
W SEKRETARIACIE SZKOŁY (TEL.: 17 225 31 40 W GODZ. 7.00-14.00).
PRZYPOMINAMY, ŻE W CELU DOKONANIA ODPISU NALEŻY ZGŁOSIĆ (TELEFONICZNIE) NIEOBECNOŚĆ
DZIECKA W SZKOLE DO GODZ . 8.00. ODPIS BĘDZIE NALICZANY OD DNIA ZGŁOSZENIA, O ILE NIEOBECNOŚĆ
BĘDZIE NIE KRÓTSZA NIŻ TRZY DNI.

DANE DO PRZELEWU:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁAŃCUCIE
NUMER KONTA: 45864211422014111490130003
TYTUŁEM: OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2018 R. ZA…. ( NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA)

Komentarze są wyłączone.