Świetlica, stołówka

Wysokości opłat za obiady w październiku

uwzględniające odpisy, nadpłaty i niedopłaty podane są zgodnie z przyporządkowanym numerem na liście obiadowej /przekazanym uczniom/

Na przelewach proszę podać również Imię, Nazwisko i klasę. 

Proszę o terminowe wpłaty.

/nieprzekraczalny termin do 15 X/

Naliczenie odpłatności za obiady w październiku

 

Uwaga!!!

Od 1 stycznia 2020 r. następuje zmiana konta bankowego dla wpłat  za obiady w stołówce szkolnej.

Proszę o przelewy na to konto:

12 1020 4391 0000 6502 0196 3354

—————————————————————————————————————————————————————–

============================================================================================

NALEŻNOŚĆ ZA OBIADY PROSIMY WPŁACAĆ DO 10. BIEŻĄCEGO MIESIĄCA:

  • PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY
  • BĄDŹ OSOBIŚCIE U KIEROWNIKA ŚWIETLICY PODCZAS PRZERW OBIADOWYCH

INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI ( W PRZYPADKU ODPISÓW LUB NADPŁAT) MOŻNA UZYSKAĆ
U KIEROWNIKA ŚWIETLICY PODCZAS WYMIENIONYCH PRZERW A W PRZYPADKU DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ŚWIETLICĘ TAKŻE PODCZAS ICH ODBIORU U WYCHOWAWCÓW.

PRZYPOMINAMY, ŻE W CELU DOKONANIA ODPISU NALEŻY ZGŁOSIĆ (TELEFONICZNIE 17 225 31 40)  NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W SZKOLE  DO GODZ . 8.00.  ODPIS BĘDZIE NALICZANY OD DNIA ZGŁOSZENIA, O ILE NIEOBECNOŚĆ BĘDZIE NIE KRÓTSZA NIŻ TRZY DNI. NIE MA ODPISÓW JEDNODNIOWYCH I DWUDNIOWYCH).

DANE DO PRZELEWU:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁAŃCUCIE

NUMER KONTA: 12 1020 4391 0000 6502 0196 3354

TYTUŁEM: OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC                                    2019 R. ZA…. ( NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA)

Komentarze są wyłączone.